Innowacyjny inżynier

Innowacyjny inżynier

Informacje bieżące WTiICh

Uczelniane Centrum Informatyki ostrzega przed próbami wyłudzenia hasła.
Prosimy o ignorowanie wszelkich listów dotyczących konta pocztowego w Uczelnianej Sieci Komputerowej.

Terminy przedłużania legitymacji studenckich

25.03.2015R. – NANOTECHNOLOGIA SSI I SSII
19.03.2015R. – INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA SSI
23.03.2015R. – TECHNOLOGIA CHEMICZNA SSI, OCHRONA ŚRODOWISKA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA SSII
24.03.2015R. – TECHNOLOGIA CHEMICZNA SSII, CHEMIA

STAROSTOWIE GRUP PROSZENI SĄ O ZEBRANIE I PRZYNIESIENIE LEGITYMACJI W KOMPLECIE
LEGITYMACJE POZA WYZNACZONYMI TERMINAMI NIE BĘDĄ PRZEDŁUŻANE

Aktualności