AzotyAzoty

Azoty

Nowa specjalność na kierunku Inżyniera chemiczna i procesowa SII
Inżynieria procesów wytwarzania olefin

Kierunek studiów Inżyniera chemiczna i procesowa kształci specjalistów dla największych inwestycji chemicznych w Polsce

Innowacyjny inżynier

Innowacyjny inżynier

Informacje bieżące WTiICh

Przedłużono termin wpisywania ocen przez wykładowców do 16.02 włącznie

Uczelniane Centrum Informatyki ostrzega przed próbami wyłudzenia hasła.
Prosimy o ignorowanie wszelkich listów dotyczących konta pocztowego w Uczelnianej Sieci Komputerowej.

Aktualności