Innowacyjny inżynier

Innowacyjny inżynier

Informacje bieżące WTiICh

Przedłużanie legitymacji studenckich odbędzie się w następujących terminach:

  • 21.10.2014r. – technologia chemiczna drugiego stopnia, ochrona środowiska pierwszego stopnia
  • 23.10.2014r. – technologia chemiczna pierwszego stopnia, nanotechnologia pierwszego i drugiego stopnia, inżynieria chemiczna i procesowa pierwszego i drugiego stopnia

Starostowie wszystkich grup proszeni są o zebranie kompletu legitymacji i dostarczenie do dziekanatu w wyznaczonych terminach.
Poza wyznaczonymi terminami legitymacje nie będą przedłużane.

Starostowie wszystkich kierunków i lat studiów (oprócz studentów rozpoczynających studia) proszeni są o pilne zgłoszenie się do pokoju nr 116 (Nowa Chemia) do dnia 8.10.2014 w związku z ankietyzacją zajęć z semestru letniego.

UWAGA !!! Proszę usunąć email o poniższej treści:
Skrzynka pocztowa przekroczył limit pamięci. ponownie potwierdzić swoją skrzynkę pocztową za pomocą poniższego linku.

Uwaga studenci i roku!
Od 10.10.2014r. Można odbierać legitymacje studenckie w dziekanacie.
Prosimy o przychodzenie z dowodami wpłat
(nie wszystkie legitymacje są już dostępne)

Aktualności