Innowacyjny inżynier

Innowacyjny inżynier

Informacje bieżące WTiICh

Uczelniane Centrum Informatyki ostrzega przed próbami wyłudzenia hasła.
Prosimy o ignorowanie wszelkich listów dotyczących konta pocztowego w Uczelnianej Sieci Komputerowej.

Aktualności