Kierunek studiów Inżyniera chemiczna i procesowa kształci specjalistów dla największych inwestycji chemicznych w Polsce

Innowacyjny inżynier

Innowacyjny inżynier

Informacje bieżące WTiICh

Uwaga studenci I semestru!
Osoby, które jeszcze nie podpisały umowy, proszone są o zgłoszenie się do dziekanatu.
Nie podpisanie umowy do 14.10.2015r. skutkować będzie skreśleniem z listy studentów.

Uczelniane Centrum Informatyki ostrzega przed próbami wyłudzenia hasła.
Prosimy o ignorowanie wszelkich listów dotyczących konta pocztowego w Uczelnianej Sieci Komputerowej.

Aktualności