Kierunek studiów Inżyniera chemiczna i procesowa kształci specjalistów dla największych inwestycji chemicznych w Polsce

Innowacyjny inżynier

Innowacyjny inżynier

Informacje bieżące WTiICh

Uwaga dnia 2 lipca 2015 w godzinach 9.00 - 13.00 będzie przerwa techniczna e-Dziekanatu

Uczelniane Centrum Informatyki ostrzega przed próbami wyłudzenia hasła.
Prosimy o ignorowanie wszelkich listów dotyczących konta pocztowego w Uczelnianej Sieci Komputerowej.

Aktualności