Nowa specjalność na kierunku Inżyniera chemiczna i procesowa SII
Inżynieria procesów wytwarzania olefin

Kierunek studiów Inżyniera chemiczna i procesowa kształci specjalistów dla największych inwestycji chemicznych w Polsce

Innowacyjny inżynier

Innowacyjny inżynier

Informacje bieżące WTiICh

UWAGA!!!!
proszę nie otwierać maili z treścią dotyczącą zadłużenia!!!
Wiadomość należy niezwłocznie usunąć!!!

UWAGA!
Wszystkie oceny jakie zostają wpisane do e-dziekanatu (uczelnixp) należy koniecznie zatwierdzić, a następnie zapisać.
W przeciwnym wypadku oceny nie są widoczne ani przez dziekanat ani przez studentów. Zatwierdzone oceny może edytować jedynie dziekanat.
Instrukcja wprowadzania ocen (link).

Uwaga
zgodnie z nowymi zasadami dyplomowania oraz działania programu "uczelnia xp" recenzje prac dyplomowych muszą być dostarczane do dziekanatu 3 dni przed wyznaczoną datą obrony. Data recenzji nie może być datą obrony.

Przypominamy o konieczności dostarczenia wszystkich zaległych protokołów ocen końcowych do dziekanatu.

Uwaga studenci niestacjonarni
informujemy, że dziekanat będzie otwarty: 07.05.2016 r. i 11.06.2016 r., w godzinach 10.00-13.00 (zjazd).

Uczelniane Centrum Informatyki ostrzega przed próbami wyłudzenia hasła.
Prosimy o ignorowanie wszelkich listów dotyczących konta pocztowego w Uczelnianej Sieci Komputerowej.

Aktualności