Innowacyjny inżynier

Innowacyjny inżynier

Informacje bieżące WTiICh

UWAGA !!! Dyplomanci, którzy uzyskali zgodę od Prodziekanów ds. studenckich na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej do 30 kwietnia 2014 r. proszeni są o kontakt z Dziekananetm najpóźniej do 25 kwietnia 2014 r.

UWAGA !!! Proszę usunąć email o poniższej treści:
Skrzynka pocztowa przekroczył limit pamięci. ponownie potwierdzić swoją skrzynkę pocztową za pomocą poniższego linku.

Wnioski o zapomogę w maju są zbierane w Dziekanacie do dnia 6 maja 2014 r.
Regulamin przyznawania zapomóg i wzory wniosków można znaleźć na stronie wydziału, lub bezpośrednio w Dziekanacie.

Aktualności