Informacje bieżące WTiICh

Informacja dot. legitymacjach studenckich 09.10.2017 10:16

Legitymacje studenckie będą przedłużane w dniach:

17.10.2017 r. (wtorek)

  •  technologia chemiczna SSI
  • chemia

19.10.2017 r. (czwartek)

  • technologia chemiczna SSIi
  • nanotechnologia SSI i SSII
  • inżynieria chemiczna i procesowa SSI i SSII

Starostowie  grup  proszeni  są  o  zebranie  i  przyniesienie legitymacji  w  komplecie.

Legitymacje  poza  wyznaczonymi  terminami  nie  będą przedłużane.