Informacje bieżące WTiICh

Informacja dot. podpisywania umów 09.10.2017 10:14

Uwaga studenci I semestru i wznawiający studia!

Osoby, które jeszcze nie podpisały umowy, proszone są o pilne zgłoszenie się do dziekanatu. 

Nie podpisanie umowy do dnia 30.10.2017 roku skutkować będzie skreśleniem z listy studentów.