Informacje bieżące WTiICh

Informacja dotycząca szkolenia BHP 12.03.2018 13:09

Szkolenie BHP ZUT dla wszystkich studentów SII kierunku: TCH, ICH, NT odbędzie się w dniu 19 marca 2018 (w poniedziałek) o godz. 16.15 w audytorium II w budynku Nowej Chemii