Informacje bieżące WTiICh

Informacja o możliwości korzystania z infrastruktury ZUT przy zakładaniu działalności gospodarczej 05.01.2018 09:59

Szanowni Studenci i Doktoranci, informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z infrastruktury ZUT w sytuacji kiedy macie pomysł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Wszyscy, którzy mają pomysł na biznes i chcieliby go rozwijać mogą skorzystać z inkubatora, gdzie udostępniane jest nieodpłatnie pomieszczenie biurowe z drukarką. Okres preinkubacji nie musi kończyć się rozpoczęciem działalności. W inkubatorze stwarzane są warunki do pracy nad rozwijaniem idei, technologii - jest tam także dostęp do informacji, np. jak komercjalizować wyniki badań, jak sprzedać technologię, itp.
Jeżeli w tej chwili jeszcze niektórzy nie myślą w tych kategoriach to warto pamiętać, że jest taka możliwość, gdyby w przyszłości zaistniała potrzeba otwarcia działalności i ograniczenia kosztów na samym początku.

Osoby zainteresowane dostępem do takiego miejsca proszone są o kontakt:
Magdalena Ostrowska
Akademicki Inkubator Przedsiebiorczości
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Jagiellońska 20-21,
70-363 Szczecin 
tel./fax. +48 91 449 43 58 
www.innowacje.zut.edu.pl