Informacje bieżące WTiICh

Informacja o przedłużaniu ważności legitymacji studenckich 02.03.2018 09:37

LEGITYMACJE STUDENCKIE

BĘDĄ PRZEDŁUŻANE W DNIACH:

20.03.2018 r. (wtorek)

NANOTECHNOLOGIA  SSII   

TECHNOLOGIA CHEMICZNA SSII

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA SSII


22.03.2018 r.
(czwartek):

 CHEMIA SSI

 NANOTECHNOLOGIA SSI

 TECHNOLOGIA CHEMICZNA SSI      

 INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA SSI

                                           

STAROSTOWIE  GRUP  PROSZENI  SĄ  O  ZEBRANIE  I  PRZYNIESIENIE LEGITYMACJI  W  KOMPLECIE

LEGITYMACJE  POZA  WYZNACZONYMI  TERMINAMI  NIE  BĘDĄ PRZEDŁUŻANE