Informacje bieżące WTiICh

Informacja Uczelnianego Centrum Informatyki 09.07.2018 11:49

Uwaga! W związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych w serwerowni UCI w dniu 10 lipca wystąpią przerwy w dostępie do usług: strony WWW pracowników i organizacji oraz udział sieciowy ADFS.