Informacje bieżące WTiICh

Informacje odnośnie systemu Microsoft Imagine ("Dreamspark") 08.08.2017 09:23

Informujemy, że możliwe jest dalsze korzystanie z systemu Microsoft Imagine na Wydziale. Zalogować się można, korzystając z danych do własnego konta dreamspark, na stronie OnTheHub. W niektórych przypadkach może być konieczne powiązanie kont w portalu my.visualstudio.com. Do zakładania nowych kont studenckich lub przedłużania ważności dotychczasowych wymagana jest wcześniejsza pozytywna weryfikacja w Dziekanacie.
W razie wszelkich problemów prosimy kontaktować się z administratorem systemu.