Informacje bieżące WTiICh

Konkurs na plakat 11.04.2018 11:20

Zapraszamy studentów ZUT do udziału w konkursie na zaprojektowanie i wykonanie plakatu, który będzie w ciekawy i inspirujący sposób informował o zajęciach sportowych prowadzonych w ramach profilaktyki uzależnień oraz promował modę na trzeźwość i unikanie sięgania po środki odurzające i używki.
W konkursie zostanie przyznana nagroda ufundowana przez  Prorektora ds. Studenckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w kwocie 500 zł.
Prace należy złożyć do 8.05.2018 r. 

Konkurs na plakat