Informacje bieżące WTiICh

Konkurs na stanowisko adiunkta w w Zakładzie Nowych Materiałów i Katalizy 27.04.2018 14:40

DZIEKAN

WYDZIAŁU TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU

TECHNOLOGICZNEGO w SZCZECINIE

ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA na czas nieokreślony

w Zakładzie Nowych Materiałów i Katalizy

Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

WYDZIAŁU TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

Pełna treść ogłoszenia