Informacje bieżące WTiICh

Konkurs na stanowisko adiunkta w w Zakładzie Technologii Chemicznej Nieorganicznej 27.04.2018 14:28

DZIEKAN

WYDZIAŁU TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU

TECHNOLOGICZNEGO w SZCZECINIE

ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, na czas nieokreślony

w Zakładzie Technologii Chemicznej Nieorganicznej

Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

WYDZIAŁU TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

Pełna treść ogłoszenia