Informacje bieżące WTiICh

Konkurs PZPTS na najlepszą pracę dyplomową z zakresu tworzyw sztucznych 2017 03.02.2017 10:21

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych ogłasza konkurs z zakresu tworzyw sztucznych. Zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie określa Regulamin dostępny na stronach www.pzps.pl

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 września 2017 r.

Nagroda w konkursie - 5000 złotych

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 grudnia 2017 r.

Formularz zgłoszenia znajduje się w Regulaminie. Wraz z wypełnionym formularzem należy przedłożyć:

  • jednostronne strzeszczenie pracy
  • potwierdzenie obrony pracy lub zaświadczenie o ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu magistra lub doktoranta wydane przez uczelnie (Sekretariat studiów lub Dziekanat
  • opinię promotora lub recenzenta i ich pisemną zgodę na wykorzytanie opinii lub recenzji w Konkursie

 

Pracę, formularz wraz z załącznikami należy w formie elektronicznej przesłać na adres: office@tworzywa.org.pl