Informacje bieżące WTiICh

Lista doktorantów uprawnionych do umorzenia kredytów i pożyczek 29.12.2017 11:50

Lista (pdf): najlepszych absolwentów studiów doktoranckich WTiICh w roku akademickim 2016/2017, uprawnionych do ubiegania się o umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej