Informacje bieżące WTiICh

Listy kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne stopnia I na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej 11.07.2018 12:03

KANDYDAT Z LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
SKŁADA KOMPLET DOKUMENTÓW W SIEDZIBIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
ODPOWIEDNIEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW W TERMINIE OD 12 DO 20 LIPCA BR.