Informacje bieżące WTiICh

Listy studentów uprawnionych do umorzenia kredytów i pożyczek 29.12.2017 10:01

 Wyciąg z list najlepszych absolwentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie studiów:

 w roku akademickim 2016/2017 uprawnionych do ubiegania się o umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej na Wydziale.

Listy najlepszych absolwentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie studiów:

w roku akademickim 2016/2017 uprawnionych do ubiegania się o umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej.

 - Zarządzenie nr 98 Rektora ZUT z dnia 22.12.2017 r.