Informacje bieżące WTiICh

Obowiązkowe badania lekarskie! 24.11.2017 11:04

Studenci, którym termin badań lekarskich upłynął lub upływa w roku akademickim 2017/2018 zobowiązani są wykonać badanie w wyznaczonym terminie.

Osoby wyznaczone powinny wykonać badania, w godzinach od 9:00 do 13:00 od poniedziałku do piątku wg. załączonego harmonogramu, w przychodni ogólnej przy ul. Bohaterów Warszawy 51, Szczecin. Studenci, którzy nie zgłoszą się w wyznaczonym terminie będą pokrywać koszty obowiązkowych badań we własnym zakresie. Osoby, które nie mogą zgłosić się do Przychodni ZUT mogą wykonać bezpłatne badanie w przychodniach, które mają podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim, na podstawie skierowań wydanych w Dziekanacie WTiICh.

W ciągu dwóch tygodni należy dostarczyć do dziekanatu potwierdzenie od lekarza. Osoby, które nie dostarczą powiedzenia nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach.