Informacje bieżące WTiICh

Oferta pracy dla absolwenta 13.07.2017 09:11

"Niezależne akredytowane Laboratorium QSC-LAB świadczące usługi w zakresie badań mikrobiologicznych,

fizykochemicznych i pomiarów PEM poszukuje kandydata na stanowisko: próbkobiorca [...]"

Treść ogłoszenia w załączonym pliku