Informacje bieżące WTiICh

Oferta pracy dla doktoranta w ramach projektu SONATA finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) 11.05.2017 11:33

Katedra Fizykochemii Nanomateriałów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie poszukuje doktoranta chętnego podjąć pracę w projekcie badawczym pt. „Badania nad syntezą, charakterystyką właściwości fizykochemicznych i fotokatalitycznych fotokatalizatorów opartych na grafitowym azotku węgla do wytwarzania wodoru z wody” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Szczegóły ogłoszenia: https://www.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=175522