Informacje bieżące WTiICh

Studenci ZUT - nabór na studia i praktyki w roku akademickim 2018/2019 10.01.2018 10:49

Informujemy o uruchomieniu naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne na studia częściowe i praktyki zawodowe (studenckie i absolwenckie) realizowane w roku akademickim 2018/2019 (Program Erasmus+).

Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl w zakładkach Studenci - Studia oraz Studenci - Praktyka

Kompletne wnioski wyjazdowe zawierające m.in. potwierdzoną średnią ocen oraz informację o stopniu znajomości obowiązującego języka obcego należy składać u Koordynatora Wydziałowego Pana dr hab. inż. Roberta Pełech w terminie do 28 lutego 2018.

Osoby bez potwierdzonej znajomości języka obcego (zewnętrzny certyfikat językowy lub ocena z centralnego egzaminu językowego B2 kończącego lektorat w ZUT na I stopniu studiów) proszone są o wpisanie się na listę uczestników egzaminu językowego w Sekcji Współpracy z Zagranicą (osobiście lub poprzez przesłanie zgłoszenia elektroniczne na adres international@zut.edu.pl). Egzamin przeprowadzony zostanie 1 marca (czwartek) w SPNJO ZUT.