Informacje bieżące WTiICh

Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla najzdolniejszych młodych uczonych przyznane pracownicy Katedry Fizykochemii Nanomateriałów WTiICh 15.05.2017 14:07

 Mamy zaszczyt poinformować, że w dniu 10 maja 2017 roku  dr inż. Karolina Wenelska z Katedry Fizykochemii Nanomateriałów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, została laureatką programu stypendialnego START 2017 dla najzdolniejszych młodych uczonych. START jest największym programem stypendialnym w Polsce prowadzonym od 25 lat  przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Roczne stypendia przyznawane są wybitnym młodym uczonym na początku kariery naukowej posiadającym udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Dr inż. Karolina Wenelska jest drugim stypendystą w ramach tego prestiżowego programu w historii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Lista laureatów:  http://www.fnp.org.pl/laureaci-start-2017/