Informacje bieżące WTiICh

Uwaga! Ogłaszamy II turę rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia 17.02.2017 08:55

15 lutego br., o godzinie 12:00 uruchamiamy II turę rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia. Zakończenie rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacji - 23 lutego 2017 r. o godz.12:00. Serdecznie zapraszamy kandydatów do logowania się.

W rekrutacji w II turze przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń), po  uprzednim zarejestrowaniu się IRS.

Kandydat  na studia drugiego stopnia musi spełnić zasady rekrutacji  o których mowa w § 2 ust. 2 załącznika do uchwały nr 49 Senatu ZUT z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów wyższych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017.

Zasady rekrutacji na studia II stopnia

Proponowane kierunki studiów stacjonarnych II stopnia:

  • chemia  (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej)
  • inżynieria chemiczna i procesowa (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej)
  • nanotechnologia  (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej)
  • ochrona środowiska  (Wydział Technologii i inżynierii Chemicznej)
  • technologia chemiczna (Wydział Technologii i inżynierii Chemicznej)