Informacje bieżące WTiICh

Uwaga studenci ostatniego semestru studiów SSI i SSII !! 13.12.2017 14:13

Podczas zamieszczania prac dyplomowych w e-dziekanacie koniecznie należy wprowadzać słowa kluczowe - wyrazy charakterystyczne dla tekstu pracy dyplomowej. Informacja jest zgodna z decyzją Pani Prorektor dr hab. B. Śmiałkowskiej, prof. nadzw.