Informacje bieżące WTiICh

Zaproszenie do II edycji konkursu pn.: "Forum Młodych Innowatorów" 12.10.2017 10:41

  • Konkurs ”Forum Młodych Innowatorów” organizowany jest z inicjatywy Grupy Azoty ZAK S.A. w partnerstwie z Kędzierzyńsko-Kozielskim Parkiem Przemysłowy Sp. z o.o. oraz Klastrem Chemii Specjalistycznej Chem-Ster.
  • Celem Konkursu jest identyfikacja i wybór najlepszych pomysłów młodych innowatorów z zakresu nowoczesnych technologii, konstrukcji, materiałów dla chemii, mających szanse praktycznego zastosowania w przemyśle.

Do pobrania: