Informacje bieżące WTiICh

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskiej konferencji interdyscyplinarnej EUREKA 24.10.2017 13:04

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej EUREKA. Konferencja odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym "Krzyżowa", w dniach 18-19 stycznia 2018 r.

Celem konferencji jest wymiana poglądów i prezentacja wyników badań naukowych. Z tych względów konferencja adresowana jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz kół naukowych zainteresowanych tematyka konferencji. Podczas konferencji zaprezentować można prace naukowo-badawcze, a także prace przeglądowe o charakterze naukowym, dotyczące zagadnień:

•                      inżynieryjnych,

•                      biologicznych,

•                      technicznych,

•                      medycznych i nauk o zdrowiu,

•                      humanistycznych,

•                      społecznych,

•                      przyrodniczych,

•                      nauk o ziemi,

•                      chemicznych,

•                      ekonomicznych,

•                      matematycznych,

•                      rolniczych.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konferencji: www.konferencja-eureka.pl

Zwracamy się jednocześnie z prośbą o rozpowszechnienie informacji o konferencji wśród współpracowników. W załączniku przesyłamy plakaty konferencyjne.

Wyrażamy nadzieję, że niniejsza inicjatywa wzbudzi Państwa zainteresowanie i w styczniu spotkamy się w Krzyżowej.

 

Z wyrazami szacunku,
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
mgr inż. Tobiasz Wysoczański