Informacje bieżące WTiICh

Zaproszenie na wykład 23.02.2018 12:31

Serdecznie zapraszamy na wykład dr inż. Wojciecha Konickiego z Zakładu Ochrony Środowiska, Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, Akademii Morskiej w Szczecinie , który odbędzie się 6 marca 2018 r. w sali Rady Wydziału al. Piastów 42  o godzinie 13oo.

Tytuł wykładu: „Badanie kinetyki i termodynamiki adsorpcji barwników przemysłowych na wybranych nanomateriałach”

Organizatorzy:
Szczeciński Oddział PTChem
WTiICh