Informacje bieżące WTiICh

Zaproszenie na wykłady 23.06.2017 09:58

Serdecznie zapraszamy na trzy wykłady (20-minutowe), które odbędą się 29 czerwca 2017 r. w sali Rady Wydziału al. Piastów 42  o godzinie 12oo. Prelegentami będą: dr inż. Joanna Liszkowska, mgr Ewa Tomaszewska oraz mgr inż. Marcin Borowicz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki, Instytutu Techniki, Katedry Chemii i Technologii Poliuretanów w Bydgoszczy

Tytuły wykładów:

1. „Właściwości sztywnych pianek PUR-PIR otrzymanych z udziałem pochodnych hydroksyalkilowych kwasu cytrynowego i wybranych glikoli.” - dr inż. Joanna Liszkowska

2. „Badania nad otrzymaniem biokompozytu poliuretanowego i opracowanie warunków jego biodegradacji.” - mgr Ewa Tomaszewska

3. „Synteza i zastosowanie nowych biopoli na bazie surowców roślinnych do produkcji biokompozytów w postaci sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych.” - mgr inż. Marcin Borowicz

 

 

Organizatorzy:

Szczeciński Oddział PTChem

WTiICh