3. Historia tworzyw sztucznych

 Historia tworzyw sztucznych

 Wykładowca

dr inż. Krzysztof Gorący

Kontakt

krzysztof.goracy@zut.edu.pl, tel. 91 449 58 90

Czas trwania zajęć

wykład 45 min.