1. Aspiryna – lek na wszystko?

Aspiryna – lek na wszystko?

Wykładowcy

dr inż. Monika Kowalewska dr inż. Alicja Wodnicka

Kontakt

tel. 91 449 45 12

alicja.wodnicka@zut.edu.pl, tel. 91 449 45 36

Opis zajęć

Wykładu obejmie zagadnienia:

  • struktura chemiczna aspiryny
  • metody otrzymywania aspiryny
  • zastosowanie aspiryny w medycynie

Celem zajęć laboratoryjnych będzie:

  • synteza aspiryny
  • zapoznanie uczestników z zasadami BHP obowiązującymi w laboratorium syntezy organicznej
  • zapoznanie uczestników z podstawowym wyposażeniem laboratorium syntezy organicznej
Czas trwania zajęć

wykład 20-30 min.

laboratorium 60 min.