2. Czy rośliny można otruć? – oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na rośliny

Czy rośliny można otruć? – oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na rośliny

 Wykładowcy

dr inż. Elżbieta Huzar

dr inż. Alicja Wodnicka

Kontakt

elzbieta.huzar@zut.edu.pl, tel. 91 449 45 12

alicja.wodnicka@zut.edu.pl, tel 91 449 45 36

Opis zajęć

Tematyka wykładu obejmie następujące zagadnienia:

  • źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza
  • oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na rośliny

Celem zajęć laboratoryjnych będzie:

  • demonstracja wpływu zanieczyszczeń na rośliny
  • oznaczanie wybranych zanieczyszczeń powietrza
Czas trwania zajęć

wykład ok. 30 min.

laboratorium 90 min.