3. Poznaj Stachu ... niekoniecznie po zapachu

Poznaj Stachu ... niekoniecznie po zapachu

Wykładowcy

dr inż. Alicja Wodnicka

dr inż. Elżbieta Huzar

Kontakt

alicja.wodnicka@zut.edu.pl

tel. 91 449 45 12

elzbieta.huzar@zut.edu.pl

tel. 91 449 45 12

Opis zajęć

Tematyka wykładu (ok. 30 min.) obejmie następujące zagadnienia:
• substancje zapachowe
• reakcje charakterystyczne grup funkcyjnych w związkach organicznych
Celem zajęć laboratoryjnych (60 min.) będzie:
• przeprowadzenie reakcji charakterystycznych dla wybranych grup związków organicznych (np. reakcja Trommera, reakcja Tollensa, reakcja addycji bromu do wiązań nienasyconych)
• analiza sensoryczna wybranych substancji zapachowych

Czas trwania zajęć

wykład ok. 30 min.
laboratorium 90 min.