Instytut Technologii Chemicznej Organicznej

Aspiryna – lek na wszystko?

 Wykładowcy

dr inż. Monika Kowalewska dr inż. Alicja Wodnicka

Kontakt

tel. 91 449 45 12

alicja.wodnicka@zut.edu.pl, tel. 91 449 45 36

Opis zajęć

Wykładu obejmie zagadnienia:

 • struktura chemiczna aspiryny
 • metody otrzymywania aspiryny
 • zastosowanie aspiryny w medycynie

Celem zajęć laboratoryjnych będzie:

 • synteza aspiryny
 • zapoznanie uczestników z zasadami BHP obowiązującymi w laboratorium syntezy organicznej
 • zapoznanie uczestników z podstawowym wyposażeniem laboratorium syntezy organicznej
Czas trwania zajęć

wykład 20-30 min.

laboratorium 60 min.

 Czy rośliny można otruć? – oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na rośliny

 Wykładowcy

dr inż. Elżbieta Huzar

dr inż. Alicja Wodnicka

Kontakt

elzbieta.huzar@zut.edu.pl, tel. 91 449 45 12

alicja.wodnicka@zut.edu.pl, tel 91 449 45 36

Opis zajęć

Tematyka wykładu obejmie następujące zagadnienia:

 • źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza
 • oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na rośliny

Celem zajęć laboratoryjnych będzie:

 • demonstracja wpływu zanieczyszczeń na rośliny
 • oznaczanie wybranych zanieczyszczeń powietrza
Czas trwania zajęć

wykład ok. 30 min.

laboratorium 90 min.

 Poznaj Stachu ... niekoniecznie po zapachu

 Wykładowcy

dr inż. Alicja Wodnicka

dr inż. Elżbieta Huzar

Kontakt

alicja.wodnicka@zut.edu.pl, tel 91 449 45 36

elzbieta.huzar@zut.edu.pl, tel. 91 449 45 12

Opis zajęć

Tematyka wykładu obejmie następujące zagadnienia:

 • substancje zapachowe
 • reakcje charakterystyczne grup funkcyjnych w związkach organicznych

Celem zajęć laboratoryjnych będzie:

 • przeprowadzenie reakcji charakterystycznych dla wybranych grup związków organicznych
 • analiza sensoryczna wybranych substancji zapachowych
Czas trwania zajęć

wykład ok. 30 min.

laboratorium 60 min.