dr Dariusz Moszyński

dr Dariusz Moszyński
Wniosek:

Wniosek (PDF, 2.5 MB)

Autoreferat:

Autoreferat (PDF, 2.1 MB)

Lista publikacji (PDF, 3.1 MB)

Skład komisji: Przewodniczący komisji - prof. Henryk Górecki - Politechnika Wrocławska,
Sekretarz komisji - dr hab. Beata Michalkiewicz - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Recenzent - prof. Zbigniew Karpiński - Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie,
Recenzent - prof. Jacek Rynkowski - Politechnika Łódzka,
Recenzent - prof. Maria Tomaszewska - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Członek komisji - dr hab. Izabela Sobczak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Członek komisji - dr hab. Maciej Jabłoński - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzje:

Recenzja 1 (_DR_HAB, 479 KB)

Recenzja 2 (_DR_HAB, 320 KB)

Recenzja 3 (_DR_HAB, 287 KB)

Data wszczęcia postępowania: 27.03.2014 r.
Harmonogram:
  1. Wszczęcie postępowania - 27.03.2014 r.
  2. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenie sekretarza komisji, członka komisji i recenzentów - 13 maja 2014 r.
  3. Pismo z CK o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej – data wysłania z CK - 05.05.2014 r.; data wpłynięcia pisma do kancelarii ZUT w Szczecinie – 30.06.2014 r.
  4. Wysłanie dokumentacji wniosku do recenzentów - 5.07.2014 r.
  5. Termin nadsyłania recenzji - 18.08.2014 r.
  6. Termin zebrania komisji habilitacyjnej – 08.10.2014 r.
Uchwała:  Uchwała (PDF, 62 KB)
Uzasadnienie:  Uzasadnienie (PDF, 56 KB)