dr inż. Magdalena Janus

dr inż. Magdalena Janus
Wniosek:

Wniosek (PDF, 210 KB)

Autoreferat:

Autoreferat (PDF, 150 KB)

Lista publikacji (PDF, 134 KB)

Skład komisji:

Przewodniczący komisji – prof. dr hab. inż. Henryk Górecki – Politechnika Wrocławska

Sekretarz komisji – dr hab. inż. Agnieszka Wróblewska – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzent – prof. dr hab. Piotr Grzesiak – Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

Recenzent – dr hab. inż. Adriana Zaleska   Politechnika Gdańska

Recenzent – dr hab. inż. Jacek Soroka   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Członek komisji – prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Członek komisji – prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzje:

Recenzja 1 (PDF, 828 KB)

Recenzja 2 (PDF, 249 KB)

Recenzja 3 (PDF, 228 KB)

Data wszczęcia postępowania: 14.02.2013 r.
Harmonogram:
  1. Wszczęcie postępowania   14.02.2013 r.
  2. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenie sekretarza komisji, członka komisji i recenzentów   26.03.2013 r.
  3. Pismo z CK o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej – data wysłania z CK   4.04.2013 r.; data wpłynięcia pisma do kancelarii ZUT w Szczecinie   22.04.2013 r.
  4. Wysłanie dokumentacji wniosku do recenzentów   26.04.2013 r.
  5. Termin nadsyłania recenzji   7.06.2013 r.
  6. Termin zebrania komisji habilitacyjnej – 11.07.2013 r.
Uchwała:  Uchwała (PDF, 583 KB)
Uzasadnienie:  Uzasadnienie (PDF, 525 KB)