dr Xuecheng Chen

dr Xuecheng Chen
Wniosek:

Wniosek (PDF, 201 KB)

Autoreferat:

Autoreferat (PDF, 330 KB)

Lista publikacji (PDF, 34 MB)

Skład komisji: Przewodniczący komisji - prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk - Politechnika Warszawska,
Sekretarz komisji - dr hab. inż. Sylwia Mozia, prof. ZUT - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Recenzent - prof. dr hab. inż. Jerzy Choma- Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie,
Recenzent - prof. dr hab. inż. Grażyna Gryglewicz- Politechnika Wrocławska,
Recenzent - prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Członek komisji - dr hab. Anna Deryło-Marczewska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Członek komisji - dr hab. inż. Jacek Przepiórski, prof. ZUT - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzje:

Recenzja 1 (CHEN_-_PROF, 170 KB)

Recenzja 2 (CHEN_-_PROF, 697 KB)

Recenzja 3 (CHEN_-_PROF, 332 KB)

Data wszczęcia postępowania: 12.12.2013 r.
Harmonogram:
  1. Wszczęcie postępowania – 12.12.2013 r.
  2. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenie sekretarza komisji, członka komisji i recenzentów – 18.02.2014 r.
  3. Pismo z CK o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej – data wysłania z CK - 06.03.2014 r.; data wpłynięcia pisma do kancelarii ZUT w Szczecinie - 18.03.2014 r.
  4. Wysłanie dokumentacji wniosku do recenzentów - 20.03.2014 r.
  5. Termin nadsyłania recenzji - 17.04.2014 r.
  6. Termin zebrania komisji habilitacyjnej – 02.09.2014 r.
Uchwała:  Uchwała (PDF, 488 KB)
Uzasadnienie:  Uzasadnienie (PDF, 495 KB)