Microsoft Imagine ("Dreamspark")

Informujemy, że możliwe jest dalsze korzystanie z systemu Microsoft Imagine na Wydziale. Zalogować się można korzystając z danych do własnego konta dreamspark, na stronie OnTheHub. W niektórych przypadkach może być konieczne powiązanie kont w portalu my.visualstudio.com. Do zakładania nowych kont studenckich lub przedłużania ważności dotychczasowych wymagana jest wcześniejsza pozytywna weryfikacja w Dziekanacie. W razie problemów prosimy kontaktować się z administratorem, tel 41-40.