Informacje bieżące dla Doktorantów

Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców przyznanie dr inż. Małgorzacie Aleksandrzak z Katedry Fizykochemii Nanomateriałów WTiICh 15.12.2017 15:51

W dniu 12 grudnia 2017 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej. Laureatami XII edycji konkursu jest 209 wybitnych młodych naukowców.

W gronie laureatów znajduje się pani dr inż. Małgorzata Aleksandrzak zatrudniona w Katedrze Fizykochemii Nanomateriałów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, która będzie otrzymywała stypendium przez maksymalny możliwy okres 36 miesięcy.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Wyniki XII edycji