Badania lekarskie

Uwaga!

Wszystkich kandydatów na studia stacjonarne oraz niestacjonarne obowiązują badania lekarskie lekarza medycyny pracy.

Przychodnia studencka

Dni i godziny, w których kandydaci na studia mogą zgłaszać się na bezpłatne badania lekarskie z dokumentem tożsamości i skierowaniem na badania lekarskie wydanym przez uczelnię.

Nazwa wydziału i prowadzone kierunki studiów Nazwa i dane teleadresowe przychodni Dni i godziny przyjęć

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
(inżynieria chemiczna i procesowa, nanotechnologia, technologia chemiczna)

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Bolesława Śmiałego
33 70 – 347 Szczecin
rejestracja tel. 434 91 70

poniedziałek - piątek w godz. 8.00. – 17.00

Skierowanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na określonym kierunku studiów jest wystawiane przez Uczelnię na obowiązującym druku, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu się kandydata w internetowym systemie rekrutacji oraz wniesieniu opłaty rekrutacyjnej.

Druk skierowania należy pobrać bezpośrednio z siedziby wydziałowej komisji rekrutacyjnej danego kierunku lub w wyjątkowych przypadkach zwrócić się z prośbą o przesłanie go pocztą lub mailem.

ORZECZENIE LEKARSKIE WYSTAWIA LEKARZ MEDYCYNY PRACY

Kandydat na studia może zgłosić się ze skierowaniem na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy:

  • bezpłatnie w przychodniach SPZOZ Szkół Wyższych

Kandydaci na badania powinni zgłaszać się z:

  • dokumentem tożsamości
  • skierowaniem na badania lekarskie wydanym przez Uczelnię
  • odpłatnie do lekarza medycyny pracy w przychodni w miejscu swojego zamieszkania

Dane teleadresowe składania dokumentów

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

al. Piastów 42, 71-065 Szczecin

www.wtiich.zut.edu.pl