Druki na badania lekarskie

Poniżej podajemy druki skierowań na badania lekarskie lekarza medycyny pracy z wymienionymi czynnikami szkodliwymi dla poszczególnych kierunków studiów.

Skierowanie powinno być wypełnione, opatrzone pieczęcią wydziału i podpisane przez dziekana bądź osobę przez niego upoważnioną.

Tylko takie skierowanie upoważnia kandydata do bezpłatnych badań w SPZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie.

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Nanotechnologia
Ochrona Środowiska
Technologia Chemiczna