Informacje dla Kandydatów

Rekrutacja na Studia Doktoranckie! (ponowienie komunikatu) 21.08.2017 14:54

Zasady rekrutacji  na rok 2017 - pobierz plik

UWAGA !!!

Zapraszamy na Studia Doktoranckie

w zakresie technologii chemicznej oraz inżynierii chemicznej.

Internetowy System Rekrutacji będzie czynny w okresie 01.07-26.08.2017

Dokumenty należy składać w sekretariacie SD w pokoju 121 w budynku „Starej Chemii” przy ul. Pułaskiego 10. Termin składania aplikacji upływa 1 września 2017. Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzone  7 września 2017 w godz. 10-12.


Propozycje tematyki realizowanych prac doktorskich oraz nazwiska opiekunów można znaleźć pod adresem: (link)

 

O przyjęcie na studia doktoranckie na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT mogą się ubiegać absolwenci studiów II stopnia lub magisterskich po następujących kierunkach:

 • technologia chemiczna,
 • inżynieria chemiczna i procesowa,
 • nanotechnologia,
 • ochrona środowiska,
 • analityka medyczna,
 • automatyka i robotyka,
 • biotechnologia,
 • chemia,
 • edukacja techniczno-informatyczna,
 • elektrotechnika,
 • energetyka,
 • farmacja,
 • fizyka techniczna,
 • inżynieria bezpieczeństwa,
 • inżynieria biomedyczna,
 • inżynieria materiałowa,
 • inżynieria środowiska,
 • kosmetologia,
 • technologia żywności i żywienia człowieka,
 • papiernictwo i poligrafia,
 • technologia drewna,
 • towaroznawstwo,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji.