Informacje dla Kandydatów

Spotkanie organizacyjne dla studentów pierwszego semestru 18.09.2017 14:38

INFORMACJA

 

W dniu 29.09.2017r. o godzinie 12:00

odbędzie się spotkanie organizacyjne dla studentów pierwszego semestru

Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej

w Audytorium I przy ul. Piastów 42.

Obecność obowiązkowa.