Informacje dla Kandydatów

UWAGA! DRUGA TURA REKRUTACJI TRWA! 21.08.2017 23:03

Informujemy iż nadal jest możliwość rejestrowania się na studia pierwszego stopnia na kierunki: nanotechnologia, chemia, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna oraz na studia drugiego stopnia na kierunek technologia chemiczna na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej.