2. Oznaczanie uciążliwości zapachowej powietrza

 Oznaczanie uciążliwości zapachowej powietrza

 Wykładowca

mgr inż. Małgorzata Friedrich

Kontakt

bgocha@zut.edu.pl, tel. 91 449 45 19

Opis zajęć

Zajęcia z zakresu olfaktometrii - dziedziny innowacyjnej i mocno perspektywicznej. Celem zajęć jest kształtowanie wrażliwości młodego człowieka na zapachową jakość powietrza, traktowaną jako nieodłączny element jakości środowiska oraz propagowanie działań w kierunku zapobiegania i ograniczenia uciążliwości zapachowej oraz popularyzacja wśród młodych ludzi wiedzy z dziedziny olfaktometrii i dezodoryzacji.

Zajęcia stwarzają również niepowtarzalną okazję zdobycia podstawowej wiedzy, na którą będzie ogromne zapotrzebowanie po uprawomocnieniu się polskiej ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej.

Czas trwania zajęć

Zajęcia składają się z dwóch części:

wykładowej (15-30 min.), która jest wprowadzeniem w świat olfaktometrii

laboratoryjnej (45 lub 90 min.)