3. Napowietrzanie cieczy w reaktorze kolumnowym air-lift

Napowietrzanie cieczy w reaktorze kolumnowym air-lift

 Wykładowca

dr inż. Jolanta Szoplik

Kontakt

jolanta.szoplik@zut.edu.pl, tel. 91 449 47 64

Opis zajęć

Celem ćwiczenia jest doświadczalne wyznaczenie ilości gazu zatrzymanego w cieczy podczas jej napowietrzania oraz określenie wpływu wielkości strumienia powietrza na prędkość cieczy w kolumnie. Ćwiczenie polega na zapoznaniu się z przepisami BHP w laboratorium dydaktycznym, aparatura pomiarową, sposobem wykonaniaćwiczenia, a następnie wykonaniu pomiarów, przeprowadzeniu obliczeń, wykreśleniu dwóch wykresów oraz sformułowaniu wniosków z ćwiczenia. W zajęciach jednorazowo może uczestniczyć grupa do 15 osób.

Czas trwania zajęć

Czas trwania ćwiczenia, wliczając czas obliczeń, jest szacowany na około 3 godziny lekcyjne (135 min).

Dodatkowe informacje

Istnieje możliwość uczestniczenia tylko w części pomiarowej, natomiast obliczenia mogą być wykonywane w szkole w obecności nauczyciela.