4. Właściwości fizyczne płynów - pomiar lepkości płynu

 Właściwości fizyczne płynów - pomiar lepkości płynu

 Wykładowca

dr inż. Marta Major – Godlewska

Kontakt

mmajor@zut.edu.pl, tel. 91 449 42 43

Opis zajęć

Zajęcia laboratoryjne składają się z dwóch części: teoretycznej i doświadczalnej. W części teoretycznej omówione będą podstawowe zagadnienia związane z lepkością płynu oraz scharakteryzowane będą urządzenia służące do jej wyznaczania.

W części doświadczalnej wykonywane będą pomiary lepkości cieczy dla różnych temperatur i różnych stężeń badanego roztworu. Celem ćwiczenia jest doświadczalne wyznaczenie współczynnika lepkości cieczy w funkcji temperatury i stężenia.

Czas trwania zajęć

135 min.

Dodatkowe informacje

Zajęcia przewidziane są dla grup do 15 osób.