6. Numeryczna mechanika płynów – cuda stają się możliwe

Numeryczna mechanika płynów – cuda stają się możliwe

 Wykładowca

dr inż. Halina Murasiewicz

Kontakt

halina.murasiewicz@zut.edu.pl, tel. 91 449 47 22

Opis zajęć

Ćwiczenia, których celem jest zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi komputerowych analiz przepływów. W tym celuzostaną zastosowane możliwości numerycznej mechaniki płynów (CFD – Computational Fluid Dynamics), dokładniej program ANSYS FLUENT. Oprogramowanie to umożliwia szczegółową analizę zagadnień związanych z przepływem płynów, eliminując konieczność przeprowadzenia czasochłonnych i kosztownych badań doświadczalnych podczas cyklu projektowania i modernizacji urządzeń.

Czas trwania zajęć

90 min.