7. Wymiana ciepła w mieszalniku cieczy

 Wymiana ciepła w mieszalniku cieczy

 Wykładowca

dr inż. Marian Kordas

Kontakt

marian.kordas@zut.edu.pl, tel. 91 449 43 32

Opis zajęć

Ruch ciepła odbywać się może trzema sposobami, przez: przewodzenie, konwekcję i promieniowanie. Celem ćwiczenia jest zapoznanie z metodami pomiarowymi stosowanymi podczas badań zjawisk związanych z wymianą ciepła w mieszalnikach.

Czas trwania zajęć

45 min.