8. Pomiar prędkości przepływu gazów i cieczy

Pomiar prędkości przepływu gazów i cieczy

 Wykładowca

dr hab. inż. Bogdan Ambrożek

Kontakt

bogdan.ambrozek@zut.edu.pl, tel. 91 449 44 72

Opis zajęć

Pomiary prędkości przepływu są nieodzownym elementem wielu procesów technologicznych. Dokonywane się one w celu określenia ilości cieczy i gazów płynących w rurociągach. Celem ćwiczenia jest zapoznanie uczniów z różnymi metodami pomiarowymi, w których wykorzystuje się zwężki pomiarowe, rurki spiętrzające, rotametry, fleometry, liczniki gazowe i przepływomierze masowe.

Czas trwania zajęć

60 min.