9. Badania znacznikowe w mieszalniku cieczy

 Badania znacznikowe w mieszalniku cieczy

 Wykładowca

dr inż. Marian Kordas

Kontakt

marian.kordas@zut.edu.pl, tel. 91 449 43 32

Opis zajęć

Znaczniki to substancje chemiczne (proste lub złożone) lub specjalnie oznaczone cząstki badanego materiału, które można łatwo wykrywać w celu badania procesów fizycznych, chemicznych lub biologicznych. Zastosowanie badań znacznikowych w urządzeniach mieszających daje możliwość głębszego poznania mechanizmów transportu masy. Celem ćwiczenia jest zapoznanie z metodami pomiarowymi stosowanymi podczas badań testowych mieszalników cieczy.

Czas trwania zajęć

45 min.