Instytut Polimerów

  Polimery biodegradowalne wokół nas

 Wykładowca

dr inż. Marta Piątek-Hnat

Kontakt

marp@zut.edu.pl, tel 91 449 4189

Opis zajęć

Wykład obejmuje zagadnienia związane z polimerami biodegradowalnymi, technologią ich otrzymywania, właściwościach oraz zastosowaniu i znaczeniu w naszym życiu codziennym.

Czas trwania zajęć

45 min.

 Polimery w medycynie

 Wykładowca

dr inż. Marta Piątek-Hnat

Kontakt

marp@zut.edu.pl, tel 91 449 41 89

Opis zajęć

Wykład obejmuje zagadnienia związane z zastosowaniem polimerów (tworzyw sztucznych) w kardiochirurgii, ortopedii oraz stomatologii.

Czas trwania zajęć

wykład 45 min.

 Historia tworzyw sztucznych

 Wykładowca

dr inż. Krzysztof Gorący

Kontakt

krzysztof.goracy@zut.edu.pl, tel. 91 449 58 90

Czas trwania zajęć

wykład 45 min.

Gdzie nie spojrzysz – polimery!

 Wykładowca

dr inż. Katarzyna Wilpiszewska

Kontakt

kwilpi@zut.edu.pl, tel. 91 449 4748

Opis zajęć

Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z tematyką polimerów i tworzyw sztucznych. Składać się będą z dwóch części: wykładu i zajęć laboratoryjnych. Na wykładzie przedstawiona zostanie budowa chemiczna najpopularniejszych polimerów syntetycznych, ich właściwości i zastosowanie.
W części laboratoryjnej uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnej identyfikacji popularnych polimerów i tworzyw sztucznych w przedmiotach codziennego użytku (tj. płyta CD, naczynia jednorazowe, opakowania itp.) metodą spalania.

Czas trwania zajęć

Wykład: 0,5 godz.
Laboratorium: 1,5 godz.

 Która farba jest lepsza?

 Wykładowca

dr inż. Krzysztof Kowalczyk

Kontakt

kkowalczyk@zut.edu.pl, tel. 91 449 4178

Opis zajęć

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z metodami komponowania, aplikacji i oceny właściwości farb i powłok organicznych. Zajęcia obejmują krótki wstęp teoretyczny oraz prace laboratoryjne, podczas których zostanie przeprowadzona aplikacja wybranych farb różnymi technikami oraz ocena właściwości zyskanych powłok.

Czas trwania zajęć

Wykład: 0,5 godz.
Laboratorium: 1,5 godz.

Polimerowe tworzywa wzmocnione

Wykładowca

mgr inż. Marek J. Żwir

Kontakt

Marek.Zwir@zut.edu.pl, tel. 91 449 4012

Opis zajęć

Pokaz badań wytrzymałości włókien wzmacniających szklanych oraz niewzmocnionego i wzmocnionego włóknami tworzywa polimerowego z użyciem maszyny wytrzymałościowej. Pokaz poprzedzony jest wprowadzeniem obejmującym elementarne zagadnienia wytrzymałości materiałów: pojęcie naprężenia, odkształcenia, wytrzymałości, prawo Hooke’a i regułę mieszania oraz elementy modelu Coxa.

Czas trwania zajęć

Laboratorium ok. 1,5 godz.

Polimery jako flokulanty do oczyszczania wody

Wykładowca

dr inż. Beata Schmidt

Kontakt

Beata.Schmidt@zut.edu.pl, tel. 91 449 4749

Opis zajęć

Zajęcia laboratoryjne z krótkim wstępem teoretycznym dotyczące flokulantów polimerowych. Na zajęciach do wykonania testy flokulacyjne w lejach Imhoffa zawiesiny odniesienia i zawiesiny zawierającej dwie różne dawki flokulanta polimerowego lub dwóch różnych flokulantów. Badanie absorbancji cieczy w trakcie testów oraz pomiar objętości osadu.

Czas trwania zajęć

120 min.

Skrobia nie tylko do pieczenia

Wykładowca

dr inż. Katarzyna Wilpiszewska

Kontakt

kwilpi@zut.edu.pl, tel. 91 449 47 48

Opis zajęć

Celem zajęć będzie poznanie budowy i właściwości jednego z najpowszechniej występującego polimeru naturalnego - skrobi. W trakcie zajęć uczestnicy m.in. poznają odpowiedzi na pytania: Dlaczego chleb czerstwieje? Jakie procesy zachodzą przy otrzymywaniu budyniu? Dlaczego ciasto się rumieni w piekarniku? Ponadto przedstawione zostaną inne, tj. nie-spożywcze zastosowania skrobi.
Zajęcia będą składały się z dwóch części: teoretycznej i doświadczalnej. W części pierwszej zostanie omówiona budowa skrobi, rodzaje, występowanie, właściwości. W części doświadczalnej uczestnicy będą mieli możliwość obserwować ziarna skrobi różnego pochodzenia botanicznego wykorzystując laserowy mikroskop skaningowy. Zostaną przedstawione doświadczalnie właściwości fizyczne skrobi naturalnej oraz
skrobi modyfikowanej chemicznie. Następnie zostaną otrzymane folie ze skrobi naturalnej i modyfikowanej oraz określony zostanie wpływ warunków przechowywania na ich właściwości fizykochemiczne.

Czas trwania zajęć

Wykład: 0,5 godz.
Laboratorium: 1,5 godz.

Pianki polimerowe

Wykładowca

dr inż. Ewa Wiśniewska

Kontakt

ewa.wisniewska@zut.edu.pl, tel. 91 449 4189

Opis zajęć

W czasie zajęć laboratoryjnych uczestnicy dowiedzą się jak otrzymuje się materiały polimerowe z dziurkami, z których produkuje się np. materace do spania. Dlaczego niektóre pianki są elastyczne a inne sztywne?

Czas trwania zajęć

45 min.