1. Polimery biodegradowalne wokół nas

  Polimery biodegradowalne wokół nas

 Wykładowca

dr inż. Marta Piątek-Hnat

Kontakt

marp@zut.edu.pl, tel 91 449 4189

Opis zajęć

Wykład obejmuje zagadnienia związane z polimerami biodegradowalnymi, technologią ich otrzymywania, właściwościach oraz zastosowaniu i znaczeniu w naszym życiu codziennym.

Czas trwania zajęć

45 min.